Web sitemiz yapım aşamasında, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Our web site is under construction

PL-01 (ENTEGRE)   POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;   

Üst yönetim olarak;
Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimle atık yönetimi yaparak   ilgili tarafların  ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
GGD faaliyetleri ile ilgili Ulusal mevzuatlara uymayı ve uygulamayı,
IMO –ILO    kılavuzlarına  uymayı  ve uygulamayı,
Yürülükteki ISG mevzuatına ve diğer şartlara uymayı
BASEL ve HONG-KONG sözleşmesine, uymayı ve uygulamayı,
AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

Yönetim kurulumuzca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

Çevre Yönetimi
Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi,
Çevrenin korunmasını sağlamayı,
Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,
Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,
Çevre performansının artırılması için Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,

ISG Yönetimi
İş kazaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
ISG ve risk tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
Yaralanma ve sağlık bozulmasının önlenmesi ve ISG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Acil  durumlar için hazır olmayı,
Çalışanların ve temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanmasını taahhüt ederiz,
Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,
İş kazaları ve meslek  hastalıklarına engel olmayı,
Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesini taahhüt eder.  

Kalite Yönetimi
Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini Sağlamayı,
Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi
Kalite yönetim sisteminin sürekli  iyileştirilmesini sağlamayı, 
Yönetim olarak taahhüt ederiz.                                                                           

04.09.2019  
Asim OZDOGAN

ÇEVRE VE ISG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

LEYAL DEMTAŞ Gemi Söküm’ün amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç  ve  dış  hususları   belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO  vb) ve AB  Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuatl yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre ederek yerine getirir.Mevzuatları takip eder, yeni yayımlanan ve değişen mevzutları faaliyetlerinde uygulamaya alır.

Gemi Söküm Bölgesinde sökümü yapılan hurda gemilerin sökümünü yaparak ekonomiye hammadde olarak kazandırılmasını sağlar.

ISG ve Çevre ölçüm/analizlerini Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği vasıtasıyla bölgesel ve firma operasyonel  ölçümlerini  akredite kuruluşlar aracılığı ile yaparak  değerlerin aşılması/uygunsuzluk  durumunda gerekli önlemleri alır.

Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneği koordinesinde sağlar.

Sözleşmeli olduğu OSGB firmasından İş Sağlığı ve Güvenliği, sağlık, Atık Yönetim konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneğinden hizmet alır.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği olaylarında GEMİSANDER ‘den hizmet /destek alır.

Firmamız, ISO 9001/2015 - 14001/2015 - 45001/2018 - 30000/2009 standartları şartlarına uygun olarak, kurduğu Yönetim Sistemi’ni  dokümanter etmiş ve uygulamaktadır.

04.09.2019  
Asim OZDOGAN

LEYAL DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SAN. VE TİC.A.Ş.

Gemi Söküm Sanayi Bölgesi 25 Nolu Parsel Aliağa / İzmir - TÜRKİYE • Phone: +90 232 6182065 • Fax: +90 232 6182069 • info@leyaldemtas.com