Web sitemiz yapım aşamasında, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Our web site is under construction

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

LEYAL DEMTAŞ Gemi Geri Dönüşüm; ISO 9001-14001- 18001 ve ISO 30000/2009 entegre yönetim sistemi standartlarını yönetim ve operasyon el faaliyetlerinde uygulamak, üzere bir yönetim sistemi tesis edecektir.

Yönetim olarak;

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, çevre ve iş sağlığına uyumlu olarak yapılması için bu konuda yayımlanan, IMO ve ILO kılavuzlarını uygulayacağımızı, 2872 sayılı Çevre ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayımlanan yönetmelikler ile Türkiye’nin taraf olduğu BASEL ve HONG-KONG sözleşmesine 2013 tarihinde yayımlanan Avrupa Birliği Çevre ve İş Sağlığına Uyumlu Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;

 • Faaliyetlerimizin çevre iş sağlığı etkilerini önleyici tedbirleri alacağımızı,Çevre ve iş kazalarına engel olacağımızı,
 • Çalışanların refah ve güvenliğini sağlıyacağımızı,
 • Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Yönetim Sisteminini sürdüreceğimizi;
 • Çevrenin korunması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, çalışanlara ziyaretçilere, tedarikçi ve müşterilerimize bildireceğimizi,
 • Yönetim politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemek,gözden geçirmek, değerlendirmek maksadıyla, sistemimizi denetime tabi tutmak, tutturmak, yoluyla sürekli iyileştirmeyi sağlayacağımızı,
 • Her seviyedeki çalışanlarımızın eğitimlerle çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştiriceğimizi,
 • Müthhahit-tedarikçi ve Müşteriler ile birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmayı taahhüt ediyoruz.
24.11.2016
Yönetim Kurulu
Asım ÖZDOĞAN

OUR POLICY

LEYAL DEMTAS Ship Recycling company will establish a management system for applying ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 and ISO 30000/2009 integrated management system standards in management and operation manual activities.

As administration,

In order to perform our ship recycling activities in accordance with environment and occupational health, we commit to respect and implement; IMO and ILO manual instructions, regulations published under 2872 numbered Environment and 6331 numbered Occupational Health and Safety laws, BASEL, HONG-KONG Convention and EU Ship recycling regulations that Turkey is a party country to.

In order to achieve our goals we commit that;

 • We will take precautions to prevent the environmental and occupational health effects of our activities, we will prevent the environmental and occupational accidents,
 • We will assure the safety and welfare of our employees,
 • We will maintain a management system that is supported by senior management, adopted and implemented by all employees, reviewed, revised, continuously improved and can be monitored by public,
 • We will notify the environmental protection, occupational health and safety precautions, safety cautions, our commitments and our implementations to relevant authorities, employees, visitors, customers and suppliers,
 • In order to evaluate and review the performance of our management policy in achieving the goals we will provide continuous improvement by keeping our system audited,
 • With educations, we will develop the environmental protection, occupational health and safety awareness of our employees at all levels,
 • We will increase our productivity by working with contractors-suppliers, and customers together in mutual cooperation and trust.
24.11.2016
Board of Management
Asim OZDOGAN

LEYAL DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SAN. VE TİC.A.Ş.

Gemi Söküm Sanayi Bölgesi 25 Nolu Parsel Aliağa / İzmir - TÜRKİYE • Phone: +90 232 6182065 • Fax: +90 232 6182069 • info@leyaldemtas.com