Web sitemiz yapım aşamasında, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Our web site is under construction

PL-01 (ENTEGRE)   POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;   
Üst yönetim olarak;

Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimle atık yönetimi yaparak   ilgili tarafların  ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, GGD faaliyetleri ile ilgili Ulusal mevzuatlara uymayı ve uygulamayı, IMO –ILO    kılavuzlarına  uymayı  ve uygulamayı, Yürülükteki ISG mevzuatına ve diğer şartlara uymayı BASEL ve HONG-KONG sözleşmesine, uymayı ve uygulamayı, AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

Yönetim kurulumuzca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

Çevre Yönetimi
Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi,
Çevrenin korunmasını sağlamayı,
Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,
Çevre performansının artırılması için Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,

ISG yönetimi
İş kazaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
Yaralanma ve sağlık bozulmasının önlenmesi ve ISG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
Acil  durumlar için hazır olmayı,
Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,
İş kazaları ve meslek  hastalıklarına engel olmayı.  

Kalite Yönetimi
Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak mümüşteri memnuniyetini Sağlamayı,
Uygulanabilir şartları yerine getirmeyiKalite yönetim sisteminin sürekli  iyileştirilmesini sağlamayı, 

Yönetim olarak taahhüt ederiz.                                                                   05.03.2018               

ÇEVRE VE ISG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

LEYAL DEMTAŞ Gemi Söküm’ün amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç  ve  dış  hususları   belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO  vb) ve AB  Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuatl yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre ederek yerine getirir.Mevzuatları takip eder, yeni yayımlanan ve değişen mevzutları faaliyetlerinde uygulamaya alır.

Gemi Söküm Bölgesinde sökümü yapılan hurda gemilerin sökümünü yaparak ekonomiye hammadde olarak kazandırılmasını sağlar.

ISG ve Çevre ölçüm/analizlerini Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği vasıtasıyla bölgesel ve firma operasyonel  ölçümlerini  akredite kuruluşlar aracılığı ile yaparak  değerlerin aşılması/uygunsuzluk  durumunda gerekli önlemleri alır.

Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneği koordinesinde sağlar.

Sözleşmeli olduğu OSGB firmasından İş Sağlığı ve Güvenliği, sağlık, Atık Yönetim konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneğinden hizmet alır.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği olaylarında GEMİSANDER ‘den hizmet /destek alır.
 

Firmamız, ISO 9001/2015- 14001/2015-OHSAS 18001/2007  ve ISO 30000/2009 standartları şartlarına uygun olarak, kurduğu Yönetim Sistemi’ni  dokümanter etmiş ve uygulamaktadır.

 

                                                                                                            

02.03.2018
Yönetim Kurulu
Asım ÖZDOĞAN

PL-01 (INTEGRATED) POLICY

In order to achieve our Objectives in our operations,
As senior management, we declare and commit:

To meet the needs and requirements of interested parties by performing waste management while implementing appropriate technique and management for ships that are recycled,
To abide by and implement national regulations regarding Ship Recycling operations,
To abide by and implement IMO and ILO guidelines,
To abide by the current OHS regulation and other conditions,
To abide by and implement Basel and Hong Kong Conventions,
To abide by and implement EU Ship Recycling Regulation standards,

To maintain an Environmental and OHS Management System supported by our Board of Directors and acknowledged and implemented by all our employees, that is supervised, overseen, can be monitored by the public, and is applicable to the objective and context of our continuously improved operations while also supporting the strategic direction of them, to monitor the performance regarding our policy to achieve its objective, to take precautions regarding halting points,

Environmental Management
To prevent environmental pollution in our operations,
To ensure environmental protection,
To meet the conformity obligations,
To raise environmental awareness of our employees,
To ensure conservation and to contribute to reducing the use of natural sources,
To continuously improve the Environmental Management System in order to enhance our environmental performance,

Occupational Health and Safety Management
To take necessary precautions to prevent occupational accidents,
To ensure continuous improvement of the OHS performance in order to prevent injuries and health impairment,
To be prepared for emergency situations,
To create an environment that is open to change with the participation of all our employees,
To raise consciousness of our employees at every level regarding health and safety protection,
To prevent occupational accidents and diseases.

Quality Management
To understand customer requirements and to ensure customer satisfaction by meeting these requirements,
To meet the applicable conditions,
To ensure continuous improvement of the quality management system.

05.03.2018                                                                      

SCOPE OF ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) MANAGEMENT SYSTEM

                                                                                                                
In addition to following national environmental and OHS regulations appertaining to LEYAL DEMTAŞ Ship Breaking’s objective and strategic direction that affect the management systems’ ability to achieve its objective(s), and have their internal and external terms determined, we administer obligations specified in international conventions regarding ship recycling to which our country is a part of (BASEL, ILO, IMO etc.), in EU Ship Recycling Regulation, and in Marine Environment Protection Committee’s (MEPC) environmental and OHS regulations by integrating them into our operations. We keep up with related regulations and put newly adopted or changing regulations into practice.

By dismantling scrap ships in the Ship Breaking Yard, we ensure that they are reintroduced to the economy as raw material.

We perform OHS and Environmental measurements and analyses by the medium of GEMİSANDER (Ship Recycling Industries Association) while performing regional and firm’s operational measurements with accredited institutions, and take due precautions in case of exceeding values or nonconformity.

We provide OHS and Environmental training for our employees in coordination with GEMİSANDER (Ship Recycling Industries Association).
           
We receive services regarding Occupational Health and Safety from our contracted Occupational Health and Safety firm, and receive services regarding health and Waste Management from GEMİSANDER (Ship Recycling Industries Association).
                                                 
If events like fire, an occupational accident, or marine pollution occur during our operations, we receive services and assistance from GEMİSANDER (Ship Recycling Industries Association).
 
Our firm has documented and is currently implementing its Management System in accordance with the conditions of ISO 9001/2015- 14001/2015-OHSAS 18001/2007 and ISO 30000/2009 standards.

      
02.03.2018  
Board of Management
Asim OZDOGAN

LEYAL DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SAN. VE TİC.A.Ş.

Gemi Söküm Sanayi Bölgesi 25 Nolu Parsel Aliağa / İzmir - TÜRKİYE • Phone: +90 232 6182065 • Fax: +90 232 6182069 • info@leyaldemtas.com